Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области физике 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Посебне области хемије 2 +2 6 Изборни  
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ивић Александар
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Пројектовање система противпожарне заштите 2 +2 6 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 6 Изборни   Димитријевић Бојан
Физичка хемија животне средине 2 +2 6 Изборни   Вучинић Душица
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Евалуација пројеката заштите 2 +2 6 Изборни   Бељић Чедомир
Изборни блок7 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Транспорт минералних сировина кроз животну средину 2 +2 6 Изборни  
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Отпрашивање 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
Изборни блок8 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање информационих система 2 +2 6 Изборни  
Прерада вода I 2 +2 6 Изборни   Вучинић Душица
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години