Српски | EnglishМеханизација у рударству - основне академске студије

Студијски профил Механизација у рударству је конципиран тако да сублимира неопходна знања из области рударства, машинства, електротехнике као и системских наука, на нивоу потреба стручњака, који ће радити на пословима машинског одржавања, експлоатације и пројектовања рударске механизације. Квалитет стечених знања пружа дипломираним инжењерима могућности запослења у разнородним областима у јавном и приватном сектору, на пословима: машинског одржавања и експлоатације машина и уређаја у системима експлоатације угља, метала и неметала, нафте и гаса; инжењера у фабрикама рударске опреме (пројектовање, развој и оперативни послови); у пројектантским кућама; у представништвима страних фирми за производњу рударске опреме и њиховим сервисним центрима.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи конструисања 2 +2 6 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Ивић Милица
Преносници снаге на рударским машинама 2 +2 6 Oбавезан   Јованчић Предраг
Технологија машинске обраде 2 +2 6 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Ивић Милица
Предмет изборног блока30 2 +1
Предмет изборног блока31 2 +1
Предмет изборног блока32 2 +1
Одржавање рударских машина 2 +2 6 Oбавезан   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Предмет изборног блока33 2 +1
Предмет изборног блока34 2 +1
Предмет изборног блока35 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ МЕ-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок30 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Поузданост рударских машина 2 +1 4 Изборни   Танасијевић Милош
Компоненте и системи енергетске електронике 2 +1 4 Изборни  
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок31 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за површинску експлоатацију 2 +1 4 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација 2 +1 4 Изборни  
Транспорт гаса и компресорске станице 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Изборни блок32 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима 2 +1 4 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Машине за бушење и откопавање у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Милисављевић Владимир
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Изборни блок33 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Дизалични уређаји 2 +1 4 Изборни  
Машине и уређаји за експлоатацију и обраду камена 2 +1 4 Изборни   Милисављевић Владимир
Машине за припрему минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок34 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Извозна постројења 2 +1 4 Изборни  
Трибологија 2 +1 4 Изборни  
Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Изборни блок35 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Милисављевић Владимир
Машине и уређаји за хидраулички транспорт чврстих материјала 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Технике заваривања и спајања 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години