Српски | EnglishРударска мерења - основне академске студије

Рударска мерења представљају примењену геодезију у рударству. Студенти овог смера се упознају са инструментима и прибором за мерење, инжењерском геодезијом, рачуном изравнавања, рударским мерењима, израдом планова, фотограметријом итд. Инжењери овог смера се запошљавају у свим рудницима са подземном и површинском експлоатацијом, геодетским установама, катастру итд.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда графичке документације рудника 2 +2 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Инструменти и прибор за мерење 2 +2 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Геодетска рачунања 2 +2 6 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Предмет изборног блока24 2 +1
Предмет изборног блока25 2 +1
Предмет изборног блока26 2 +1
Рударска мерења I 2 +2 6 Oбавезан   Ганић Александар
Предмет изборног блока27 2 +1
Предмет изборног блока28 2 +1
Предмет изборног блока29 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ RM-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок24 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Системи површинске експлоатације 2 +1 4 Изборни   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Вентилација рудника 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок25 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за површинску експлоатацију 2 +1 4 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Геоинформациони системи 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок26 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
Израда јамских просторија 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок27 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Рачун изравнања 2 +1 4 Изборни   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Изборни блок28 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Трајно затварање рудника 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
Извозна постројења 2 +1 4 Изборни  
Мерења у подземним објектима 2 +1 4 Изборни   Ганић Александар
Изборни блок29 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +1 4 Изборни   Милутиновић Александар
Организација и економика градње 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Дисконтинуални транспортни системи у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години