Српски | EnglishРударска мерења - основне академске студије

Рударска мерења представљају примењену геодезију у рударству. Студенти овог смера се упознају са инструментима и прибором за мерење, инжењерском геодезијом, рачуном изравнавања, рударским мерењима, израдом планова, фотограметријом итд. Инжењери овог смера се запошљавају у свим рудницима са подземном и површинском експлоатацијом, геодетским установама, катастру итд.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда графичке документације рудника 2 +2 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Инструменти и прибор за мерење 2 +2 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Геодетска рачунања 2 +2 6 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Предмет изборног блока24 2 +1
Предмет изборног блока25 2 +1
Предмет изборног блока26 2 +1
Рударска мерења I 2 +2 6 Oбавезан   Ганић Александар
Предмет изборног блока27 2 +1
Предмет изборног блока28 2 +1
Предмет изборног блока29 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ RM-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок24 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Системи површинске експлоатације 2 +1 4 Изборни   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Вентилација рудника 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок25 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за површинску експлоатацију 2 +1 4 Изборни   Игњатовић Драган
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Геоинформациони системи 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок26 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
Израда јамских просторија 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок27 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Рачун изравнања 2 +1 4 Изборни   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Изборни блок28 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Трајно затварање рудника 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
Извозна постројења 2 +1 4 Изборни  
Мерења у подземним објектима 2 +1 4 Изборни   Ганић Александар
Изборни блок29 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +1 4 Изборни   Милутиновић Александар
Организација и економика градње 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Дисконтинуални транспортни системи у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години