Српски | EnglishРударска мерења - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока25 2 +2
Предмет изборног блока26 2 +2
Предмет изборног блока27 2 +2
Предмет изборног блока28 2 +2
Предмет изборног блока29 2 +2
Предмет изборног блока30 2 +2
Предмет изборног блока31 2 +2
Предмет изборног блока32 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок25 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области физике 2 +2 6 Изборни  
Метрологија и мерна техника 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ивић Александар
Изборни блок26 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Израда подземних инфраструктурних објеката 2 +2 6 Изборни
Изборни блок27 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Извоз вертикалним и косим просторијама 2 +2 6 Изборни  
Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима 2 +2 6 Изборни  
Изравнање рудничких мрежа 2 +2 6 Изборни   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Изборни блок28 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарски интегрисане технологије 2 +2 6 Изборни  
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 6 Изборни   Димитријевић Бојан
Израда подземних просторија минирањем 2 +2 6 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Изборни блок29 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рударска мерења II 2 +2 6 Изборни   Ганић Александар
Технологија и системи одводњавања површинских копова 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Израда подземних просторија у посебно тешким условима 2 +2 6 Изборни
Изборни блок30 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Графичка документација рудника 2 +2 6 Изборни   Милутиновић Александар
Мониторинг системи у механици стена 2 +2 6 Изборни   Чебашек Владимир
Пројектовање вентилације рудника 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок31 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Испитивање деформација објеката 2 +2 6 Изборни   Ганић Александар
Оптимизација и планирање површинских копова 2 +2 6 Изборни   Колоња Божо
Изборни блок32 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Просторни информациони системи 2 +2 6 Изборни   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години