Српски | EnglishЕксплоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина - основне академске студије

Инжењер студијског профила за Експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина биће оспособљени за: пројектовање и извођење нафтних, гасних, водоносних и геотермалних бушотина; пројектовање разраде нафтних, гасних, гасокондезатних и геотермалних лежишта; експлоатацију нафтних, гасних и геотермалних лежишта; припрему и транспорт нафте, гаса, вода и геотермалних енергената; пројектовање система за дистрибуцију и складиштење природног гаса. Дипломирани инжењери имају одличне могућности запослења код нас и у иностранству на изузетно плаћеним пословима.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Експлоатација нафтних и гасних лежишта II 2 +2 6 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Разрада нафтних и гасних лежишта II 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина II 2 +2 6 Oбавезан   Лековић Бранко
Транспорт нафте и гаса 2 +2 4 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Предмет изборног блока6 2 +1
Предмет изборног блока7 2 +1
Управљање лежиштима угљоводоничних флуида 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока8 2 +1
Предмет изборног блока9 2 +1
Предмет изборног блока10 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ИНГ ЕТГ-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Лековић Бранко
  Црногорац Мирослав
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 2 +1 4 Изборни  
Геотермална енергија 2 +1 4 Изборни   Миленић Дејан
Технологија израде бушотина III 2 +1 4 Изборни  
Енергетска постројења 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Компоненте и системи енергетске електронике 2 +1 4 Изборни  
Опремање нафтних и гасних бушотина 2 +1 4 Изборни   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Основе геоинформационих система 2 +1 4 Изборни  
Контрола израде бушотина 2 +1 4 Изборни  
Електричне методе физичко-техничких мерења 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Планирање и пројектовање система заштите животне средине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Стимулативне методе у производњи нафте и гаса 2 +1 4 Изборни  
Технике заваривања и спајања 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Разрада нафтних и гасних лежишта III 2 +1 4 Изборни   Лековић Бранко
Течни нафтни гас 2 +1 4 Изборни  
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години