Српски | EnglishПодземна градња - основне академске студије

Подземна градња изучава комплекс дисциплина које се заснивају на најсавременијим достигнућима из области рударске науке и технике. Студенти овог смера оспособљавају се за решавање задатака везаних за израду јамских просторија, саобраћајних и комуналних објеката, као и објеката специјалне намене који се раде под земљом. Потребе за стручњацима овог профила су не само у рударству већ и у грађевинарству, путној привреди, специјализованим рударско-грађевинским организацијама, армији, пројектанским и научноистраживачким установама и другим сродним областима. Подземна градња је данас нарочито актуелна када се зна да се обим подземних радова вишеструко повећава, због све већих потреба за израдом јамских просторија, друмских и железничких тунела, метроа, подземних гаража, склоништа, комуналних подземних објеката, хидротехничких тунела, стратешких подземних објеката различите намене и др.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда подземних просторија 2 +2 6 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Израда тунела и комора 2 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Подграђивање 2 +2 6 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Предмет изборног блока18 2 +1
Предмет изборног блока19 2 +1
Предмет изборног блока20 2 +1
Пројектовање подземних објеката 2 +2 6 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Предмет изборног блока21 2 +1
Предмет изборног блока22 2 +1
Предмет изборног блока23 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПГ-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Токалић Раде
  Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок18 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Машине за подземну експлоатацију 2 +1 4 Изборни   Милисављевић Владимир
Вентилација рудника 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок19 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Производња и уградња бетона 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Ињектирање 2 +1 4 Изборни
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок20 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта 2 +1 4 Изборни   Торбица Славко
Технологија подземног транспорта и извоза 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок21 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Заштита од минирања 2 +1 4 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Милисављевић Владимир
Изборни блок22 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Извозна постројења 2 +1 4 Изборни  
Дисконтинуални транспортни системи у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Организација и економика градње 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок23 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање пројектима у подземној експлоатацији I 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
Фундирање у подземној градњи 2 +1 4 Изборни  
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +1 4 Изборни   Милутиновић Александар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години