Српски | EnglishПодземна градња - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока17 2 +2
Предмет изборног блока18 2 +2
Предмет изборног блока19 2 +2
Предмет изборног блока20 2 +2
Предмет изборног блока21 2 +2
Предмет изборног блока22 2 +2
Предмет изборног блока23 2 +2
Предмет изборног блока24 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок17 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Економска оцена рудника 2 +2 6 Изборни   Бељић Чедомир
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Израда подземних инфраструктурних објеката 2 +2 6 Изборни
Изборни блок18 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделска испитивања у механици стена 2 +2 6 Изборни   Чебашек Владимир
Израда подземних просторија у посебно тешким условима 2 +2 6 Изборни
Извоз вертикалним и косим просторијама 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок19 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда подземних просторија минирањем 2 +2 6 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Методе прогнозе померања терена услед подземних радова 2 +2 6 Изборни   Милутиновић Александар
Техничка својства стенског материјала 2 +2 6 Изборни   Чебашек Владимир
Изборни блок20 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рударска мерења II 2 +2 6 Изборни   Ганић Александар
Напонско стање у стенском масиву 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Изборни блок21 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Метрологија и мерна техника 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок22 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање вентилације рудника 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Израда подземних просторија комбинованим машинама 2 +2 6 Изборни
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Изборни блок23 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Подградни материјали 2 +2 6 Изборни   Токалић Раде
Испитивање деформација објеката 2 +2 6 Изборни   Ганић Александар
Систем управљања заштитом на раду 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Изборни блок24 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Одабрана поглавља операционих истраживања 2 +2 6 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години