Српски | EnglishПрипрема минералних сировина - основне академске студије

Наставни план студијског програма Припрема минералних сировина осмишљен је тако да дипломиране инжењере оспособи да стечена знања примене у различитим привредним областима које су везане за минералне сировине. Стечена знања омогућиће му да лако води било који технолошки процес који је везан како за металичне или неметаличне минералне сировине тако и за процесе који се односе на енергетске и техногене сировине, односно процесе рециклаже секундарних сировина као и процесе у области заштите природне средине. Оваква комбинација вештина лако је преносива и у друге области и представља одличну основу широког спектра могућности на путу професионалног напретка. Поред теоријских знања, студенти имају могућности да провере сазнања кроз практичан рад у лабораторијама.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Процеси припреме енергетских, минералних и секундарних сировина I 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Теоријски основи припреме минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Предмет изборног блока36 2 +1
Предмет изборног блока37 2 +1
Предмет изборног блока38 2 +2
Основи пројектовања постројења у припреми минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
Предмет изборног блока39 2 +1
Предмет изборног блока40 2 +1
Предмет изборног блока41 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПМС-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Лазић Предраг
  Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок36 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Реагенси у припреми минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Вучинић Душица
Микроскопске методе у припреми минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Пачевски Александар
Изборни блок37 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Секундарне сировине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок38 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Мониторинг у животној средини 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Припрема и рециклирање индустријског отпада 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Изборни блок39 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Реални програмски системи у припреме минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок40 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одводњавање 2 +1 4 Изборни   Миљановић Игор
Основи неорганске технологије 2 +1 4 Изборни   Костовић Милена
Технике заваривања и спајања 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок41 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за припрему минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Миљановић Игор
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +1 4 Изборни   Лазић Предраг
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години