Српски | EnglishПрипрема минералних сировина - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока41 2 +2
Предмет изборног блока42 2 +2
Предмет изборног блока43 2 +2
Предмет изборног блока44 2 +2
Предмет изборног блока45 2 +2
Предмет изборног блока46 2 +2
Предмет изборног блока47 2 +2
Предмет изборног блока48 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок41 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области хемије 2 +2 6 Изборни  
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ивић Александар
Изборни блок42 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Машине и уређаји у припреми минералних сировина - одабрана поглавља 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
Изборни блок43 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Експертни системи и неуронске мреже 2 +2 6 Изборни  
Методе испитивања минералних и техногених сировина - одабрана поглавља 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Пачевски Александар
Изборни блок44 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Изборни блок45 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Теоријски основи концентрација 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
Физичка хемија животне средине 2 +2 6 Изборни   Вучинић Душица
Изборни блок46 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Прерада вода I 2 +2 6 Изборни   Вучинић Душица
Изборни блок47 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Тржиште и берзанске активности минералним сировинама 2 +2 6 Изборни  
Окрупњавање ситнозрних материјала 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Процеси припреме енергетских, минералних и секундарних сировина II 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Изборни блок48 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјални поступци у припреми минералних сировина 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години