Српски | EnglishПодземна експлоатација лежишта минералних сировина - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Предмет изборног блока11 2 +2
Предмет изборног блока12 2 +2
Предмет изборног блока13 2 +2
Предмет изборног блока14 2 +2
Предмет изборног блока15 2 +2
Предмет изборног блока16 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Економска оцена рудника 2 +2 6 Изборни   Бељић Чедомир
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ивић Александар
Допрема репроматеријала и превоз радника 2 +2 6 Изборни  
Оптимизација конструкције подземних производних система 2 +2 6 Изборни   Глигорић Зоран
Изборни блок11 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренске методе истраживања стенског масива 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Извоз вертикалним и косим просторијама 2 +2 6 Изборни  
Израда подземних инфраструктурних објеката 2 +2 6 Изборни
Изборни блок12 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистичко моделирање лежишта 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Напонско стање у стенском масиву 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Изборни блок13 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Оптимизација параметара метода краткочелног откопавања 2 +2 6 Изборни  
Специјални системи за транспорт и утовар у подземној експлоатацији 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Изборни блок14 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделска испитивања параметара метода откопавања 2 +2 6 Изборни  
Пројектовање вентилације рудника 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Изборни блок15 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Оптимизација параметара метода широкочелног откопавања 2 +2 6 Изборни  
Систем управљања заштитом на раду 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Управљање пројектима у подземној експлоатацији II 2 +2 6 Изборни   Глигорић Зоран
Изборни блок16 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Одабрана поглавља операционих истраживања 2 +2 6 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години