Српски | EnglishПовршинска експлоатација лежишта минералних сировина - основне академске студије

Студијски профил Површинска експлоатација будућим рударским инжењерима обезбеђује актуелна знања из технологије експлоатације, бушења и минирања, пројектовања, организације рада, менаџмента и, посебно, информатике. Другим речима овај профил омогућава им: да буду креатори технолошког процеса у површинској експлоатацији, да самостално и тимски пројектују у рударским институтима и другим пројектантским организацијама, да буду консултанти у свим привредним областима, да самостално раде одговарајуће бизнис планове, да се баве предузетништвом путем концесија, да се баве пословима надзора у рударству и да успешно организују набавку и продају рударских машина. За инжењере овог профила су заинтересоване бројне области привредног, јавног и приватног сектора. широка могућност за запошљавање нуди се и у иностранству.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Бушење и минирање на површинским коповима 2 +2 6 Oбавезан   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Одводњавање површинских копова 2 +2 6 Oбавезан   Шубарановић Томислав
Транспорт на површинским коповима 2 +2 6 Oбавезан   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Предмет изборног блока6 2 +1
Предмет изборног блока7 2 +1
Предмет изборног блока8 2 +1
Пројектовање површинских копова 2 +2 6 Oбавезан   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Предмет изборног блока9 2 +1
Предмет изборног блока10 2 +1
Предмет изборног блока11 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПОВ-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Кричак Лазар
  Шубарановић Томислав
  Димитријевић Бојан
  Илић Саша
  Неговановић Миланка
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Подводна експлоатација минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Илић Саша
Стабилност и санација косина 2 +1 4 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за површинску експлоатацију 2 +1 4 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Поузданост рударских машина 2 +1 4 Изборни   Танасијевић Милош
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима 2 +1 4 Изборни  
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Сеизмика минирања 2 +1 4 Изборни   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Експлоатација и обрада камена 2 +1 4 Изборни   Неговановић Миланка
Менаџмент у рударству 2 +1 4 Изборни   Шубарановић Томислав
Изборни блок11 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Системи површинске експлоатације 2 +1 4 Изборни   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години