Српски | EnglishПовршинска експлоатација лежишта минералних сировина - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ивић Александар
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистичко моделирање лежишта 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренске методе истраживања стенског масива 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 6 Изборни   Димитријевић Бојан
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија и системи одводњавања површинских копова 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Мониторинг и управљање минеарлним ресурсима 2 +2 6 Изборни  
Оптимизација и планирање површинских копова 2 +2 6 Изборни   Колоња Божо
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент пројектима 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Специјалне методе минирања и рушења објеката 2 +2 6 Изборни   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Изборни блок7 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Мониторинг системи у механици стена 2 +2 6 Изборни   Чебашек Владимир
Систем управљања заштитом на раду 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Изборни блок8 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Поузданост система површинске експлоатације 2 +2 6 Изборни   Танасијевић Милош
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 +2 6 Изборни   Колоња Божо
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години