Српски | English

 

Истраживачи и сарадници


Департман за геотехнику
Богдановић Снежана snezana.zecevic@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
Тина Ђурић tina.djuric@rgf.rs Истраживач-приправник
Јована Јанковић jovana.jankovic@rgf.rs Истраживач-приправник
Департман за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију  
Дабић Предраг predrag.dabic@rgf.bg.ac.rs Истраживач-сарадник
Милошевић Маја maja.milosevic@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
др Младеновић Ана ana.mladenovic@rgf.bg.ac.rs      Научни сарадник
др Ранђеловић Драгана dragana.randjelovic@rgf.bg.ac.rs                    Научни сарадник
др Ковач Сабина sabina.kovac@rgf.bg.ac.rs      Научни сарадник
Департман за палеонтологију
др Радуловић Барбара   Научни сарадник
Департман за хидрогеологију
Андријашевић Јаков   Истраживач сарадник
Атанацковић Небојша n.atanackovic@rgf.rs             Истраживач сарадник
Васић Љиљана ljiljana.vasic@rgf.bg.ac.rs      Истраживач сарадник
др Врањеш Ана ana.vranjes@rgf.bg.ac.rs  Научни сарадник
Вукићевић Милан   Истраживач-приправник
Петровић Бранислав branislav.petrovic@rgf.rs        Истраживач сарадник
Тодоровић Маја maja.todorovic@rgf.bg.ac.rs      Истраживач сарадник
Ћук Марина marina.cuk@rgf.bg.ac.rs          Истраживач сарадник
Чокорило Илић Марина marina.cokorilo@rgf.bg.ac.rs     Истраживач сарадник
Шишовић Јована jovana.milosavljevic@rgf.rs      Истраживач сарадник
Радосављевић Јована jovana.radosavljevic@rgf.rs      Истраживач приправник
Ратковић Јелена   Истраживач сарадник
Рударски одсек
Лекић Милена Истраживач приправник
Милановић Стефан Истраживач приправник
Симић Никола Истраживач приправник
Марковић Јован Истраживач приправник
Глуваков Сашa sasa.gluvakov@rgf.rs Истраживач приправник
Катарина Урошевић katarina.urosevic@rgf.bg.ac.rs Истраживач приправник
Сања Бајић Истраживач приправник
Радмила Гаћина Истраживач приправник